Κλασσική Μουσική - John Mitchell
    Ο Συνθέτης John Mitchell - Νέα Κλασσική Μουσική

ODE ON A GRECIAN URN

Text by John Keats (1795-1821) 
Set by John Mitchell (1941-), op. 94 (1993). 


--------------------------------------------------------------------------------


 Thou still unravish'd bride of quietness,
   Thou foster-child of silence and slow time,
 Sylvan historian, who canst thus express
   A flowery tale more sweetly than our rhyme:
 What leaf-fring'd legend haunts about thy shape
   Of deities or mortals, or of both,
     In Tempe or the dales of Arcady?
   What men or gods are these? What maidens loth?
 What mad pursuit? What struggle to escape?
     What pipes and timbrels? What wild ecstasy?

 Heard melodies are sweet, but those unheard
   Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;
 Not to the sensual ear, but, more endear'd,
   Pipe to the spirit ditties of no tone:
 Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave
   Thy song, nor ever can those trees be bare;
     Bold Lover, never, never canst thou kiss,
 Though winning near the goal yet, do not grieve;
   She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
     For ever wilt thou love, and she be fair!

 Ah, happy, happy boughs! that cannot shed
   Your leaves, nor ever bid the Spring adieu;
 And, happy melodist, unwearied,
   For ever piping songs for ever new;
 More happy love! more happy, happy love!
   For ever warm and still to be enjoy'd,
     For ever panting, and for ever young;
 All breathing human passion far above,
   That leaves a heart high-sorrowful and cloy'd,
     A burning forehead, and a parching tongue.

 Who are these coming to the sacrifice?
   To what green altar, O mysterious priest,
 Lead'st thou that heifer lowing at the skies,
   And all her silken flanks with garlands drest?
 What little town by river or sea shore,
   Or mountain-built with peaceful citadel,
     Is emptied of this folk, this pious morn?
 And, little town, thy streets for evermore
   Will silent be; and not a soul to tell
     Why thou art desolate, can e'er return.

 O Attic shape! Fair attitude! with brede
   Of marble men and maidens overwrought,
 With forest branches and the trodden weed;
   Thou, silent form, dost tease us out of thought
 As doth eternity: Cold Pastoral!
   When old age shall this generation waste,
     Thou shalt remain, in midst of other woe
 Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,
   "Beauty is truth, truth beauty,--that is all
     Ye know on earth, and all ye need to know."

Beauty of Touch Movie
Download ταινία!
The Beauty of Touch
Free Movie Download
Google

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιογραφία του John Mitchell

ΕΡΓΑ

Πλήρης κατάλογος έργων

ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Αποσπάσματα σε μορφή RealPlayer και mp3

Ολοκληρωμένα αρχεία mp3 για λήψη •

ΒΊΝΤΕΟ

Ταινία The Beauty of Touch σε μορφή rm, mpeg1, mpeg2 και avi; download RealPlayer 10 και DivX Player

Δωρεάν ταινία download •

ΠΟΊΗΣΗ

ΔΕΣΜΟΙ

Κατάλογοι και πηγές για την κλασική μουσική στο διαδίκτυο, πληροφορίες για τους ποιητές και γενικές πηγές πληροφόρησης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ

Πορτραίτα ποιητών και ζωγράφων, αριστουργήματα της κλασσικής τέχνης

Wallpaper •

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Παραγγελία CDs •
Φράκταλ τέχνη •
Stamps •

ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Partitions •
Partituras •
Spartiti •

Χάρτης του site   Επικοινωνήστε μαζί μας
Πνευματικά δικαιώματα ©2000-2020 John Mitchell. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος